Tänk på det här under installationen

När du vill installera en solcellanläggning behöver du se till att den blir fackmässigt utförd. Har du gått igenom de tidigare faserna Fundera och Planera är du nu rustad för nästa fas: Att installera.

I det här avsnittet går vi igenom hur själva installationen går till och vad du som kund kan göra längs vägen. Se till att du alltid har en dialog med elinstallationsföretaget om tidplanen under hela processen. Finns det någon risk för förseningar?

Innehåll Installera

Underentrepenör

Att ett elinstallationsföretag tar in en underentrepenör är inget konstigt. Men det finns saker du som kund behöver tänka på.

Läs mer här

Arbetsmiljökrav

Felaktigt monterade paneler kan orsaka elolyckor och bränder. Därför är det viktigt att det inte uppstår brister i arbetsmiljö och säkerhet.

Läs mer här

Dokumentation

Dokumentationen under installationsprocessen är av yttersta vikt. Det är med den du kan bevisa att installationen utförts på ett korrekt sätt.

Läs mer här

Besiktning

Om din anläggning behöver besiktigas eller ej delvis ditt eget beslut. Men utgångspunkten är alltid de avtal som finns mellan parterna.

Läs mer här