Installera

Om företaget tar in en underentrepenör (UE)

Ibland kan elinstallationsföretaget som du tecknar avtal med anlita en eller flera underentreprenörer (UE) för hela eller delar av solcellsinstallationen. Detta är inte konstigt. Arbetets omfattning kan vara alltifrån ett mindre arbete till att genomföra hela jobbet.

När elinstallationsföretaget anlitar en underentreprenör

Att ett elinstallationsföretag tar in en underentreprenör är inget konstigt, men du ska då tänka på följande:

  • Begär att eventuell underentreprenör ska anges i avtalet mellan dig och elinstallationsföretaget.
  • Du behöver kontrollera att även underentreprenören är ett elinstallationsföretag (för mer information, se: Välja rätt företag).