Installera

Behöver anläggningen besiktigas?

Att besiktiga sin solcellsanläggning kan vara ett sätt att öka tryggheten. Ofta är det ett beslut du fattar själv, men i vissa fall är det krav.

Om din solcellsanläggning behöver besiktigas eller inte är något som du delvis kan besluta om själv. Men utgångspunkten vid en besiktning är alltid de avtal som finns mellan parterna.

Om du tar in en besiktningsperson

Du kan säkerställa att installationen är fackmässigt utförd och att du fått allt du betalat för genom att ta in en oberoende besiktningsperson.

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag om du vill anlita en besiktningsperson, de har ofta kännedom om kunniga besiktare. Generellt så måste en besiktningsperson ha kunskap inom såväl elsäkerhetsområdet som byggnadsteknik eftersom en solcellsanläggning innehåller båda delarna.

Installation vid nybyggnation

Vid nybyggnation av småhus, där bland annat bostäder ingår, krävs det även en besiktning av en eventuell solcellsanläggning på själva byggnaden.

De flesta besiktningar av småhus har konsumenttjänstlagen och Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader (ABS) som övergripande regelverk.

Läs mer om processen vid besiktningar av nybyggda småhus och vad som kan förväntas av en besiktare på Konsumentverkets webbplats.

Installera-fasen är genomförd

Dags att ta hand om solcellsanläggningen