Fundera

Var ska anläggningen placeras?

Tänk till när det gäller placering av din solcellsanläggning. Du kan påverka solcellsanläggningens effektivitet genom att först fundera igenom förutsättningarna för just din fastighet.

Placeringen av din solcellsanläggning har stor betydelse för produktionen av solel. Den kan antingen placeras på tak eller på mark. Det vanliga som många tänker på är tak, men det kan vara bra att se över vad som passar bäst på just den plats som du har i åtanke. Andra faktorer som påverkar produktionen av solel är väderstreck, lutning på solcellsmodulerna, skuggning och solinstrålning.

Att tänka på vid placering på tak

Livslängden på en solcellsanläggning beräknas vara runt 20 till 30 år. Om du vill placera solcellsanläggningen på ett tak är det därför en stark rekommendation att du först låter byggnaden besiktigas utifrån dess mekaniska och byggtekniska förutsättningar. En solcellsanläggning bör inte monteras på en byggnad som förväntas ha kortare livslängd än solcellsanläggningen.

Solcellsmodulerna i sig ökar belastningen på den befintliga byggnaden och dessutom så måste taket klara av det ökade vindfånget som modulerna kan medföra. Solcellsanläggningar placeras många gånger enbart på ena sidan av taknocken, då ökar påfrestningen på byggnaden på grund av snedbelastning.

Fundera på: Kanske kan det vara lämpligt att byta taket i samband med montage av solceller? Det finns även integrerade soltak där takbeklädnaden ersätts av solpaneler.

Så kan du ta hjälp av solkartor

En solkarta gör det lättare att avgöra var din solcellsanläggning ska placeras. Många kommuner erbjuder solkartor med översikt på solintensiteten där just du bor. Du kan ta kontakt med din kommun om du inte hittar någon solkarta på deras webbplats.

Du kan också hitta solkartor på hitta.se genom att klicka på ”tomtgränser” och därefter ”soltimmar”.

Ett elinstallationsföretag kommer att kunna hjälpa dig vidare med fler detaljer när du ska planera din solcellsanläggning. Det här ger dig dock en möjlighet att själv få en uppfattning om solcellsanläggningens placering redan innan du kontaktar ett elinstallationsföretag.