Fundera

Behöver du ansöka om bygglov?

Ett bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning. Syftet med detta tillstånd är att säkerställa att projektet ska följa lokala regler för markanvändning och byggnad.

Du kan behöva bygglov för din solcellsanläggning. Reglerna skiljer sig åt mellan kommuner, olika typer av byggnader och solcellsanläggningar.

Krävs bygglov?

För vissa solcellsanläggningar krävs bygglov. Ett bygglov är ett myndighetsbeslut på att en viss åtgärd får utföras på en viss plats och att kraven i plan- och bygglagen uppfylls.

Vissa platser kan ha specifika regler för hur stora solcellsanläggningar som kräver bygglov. Mindre solcellsanläggningar kanske inte behöver bygglov alls, medan större solcellsanläggningar kan kräva tillstånd.

En del kommuner har dessutom bestämmelser kring hur och var solceller kan installeras på en fastighet. Det kan röra sig om bland annat färgval och väderstreck.

Du kan även behöva göra en bygganmälan

Hur det fungerar kan alltså skilja sig åt mellan kommuner, mellan olika typer av byggnader och mellan olika typer av solcellsanläggningar.

Ta kontakt med bygglovsavdelningen eller motsvarande i din kommun för att ta reda på vad som gäller just för dig och den solcellsanläggning som du funderar på att investera i.

Även om ett bygglov inte krävs så kan du behöva göra en så kallad bygganmälan för vissa solcellsanläggningar.