Lönsamt & tryggt med Säker Sol

Säker Sol

Det här är branschregler Säker Sol

Säker Sol är branschregler som är framtagna av bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen. Konceptet och dess tillhörande verktyg är en helhetslösning för dig som verkar i solcellsbranschen men verkar även som en guide för dig som kund.

Målet är att höja kompetensnivån i branschen, såväl som att säkra kvaliteten på utfört och kontrollerat arbete. Det blir en trygghet och vinst för såväl slutkunden som för installatören. Våra ledord är att det ska vara lönsamt att göra rätt.

Så hjälper vi dig som kund

Som kund ställs man inför en rad frågor och det är ofta svårt att avgöra om ett solcellsbolag har rätt kompetens eller ej. Därför har vi tagit fram en guide som vägleder dig i varje del av processen fram till en färdig solcellsanläggning.

Läs mer här

Så hjälper vi dig som installatör

Branschregler Säker Sol är ett stöd både till dig som företagare och dina kunder. Med god förståelse för varandras situation skapar ni tillsammans en lönsam affär. De flesta beställare upphandlar en solcellsanläggning en gång och aldrig mer. För att hjälpa din kund behöver du tänka dig in beställarens situation och ge vägledning genom hela affärsprocessen.

På Installatörsföretagens webbplats in.se finns material och verktyg som stöd för dig som medlem.

Läs mer här