IN Garanti

IN Garanti

Hur fungerar garantin?

Privatpersoner: Om ett fel uppstår i en installation som ett av Installatörsföretagens medlemsföretag har utfört åt dig som konsument kan IN Garanti gälla. Vid en tvist kan du som konsument dra ärendet vidare till ARN och om medlemsföretaget förlorar, men vägrar åtgärda felet, då har du rätt att ansöka om medel via IN Garanti.

Installatör: IN Garanti är en medlemsförmån för företag som är medlemmar i Installatörsföretagen utför installationer åt privatpersoner. Genom ditt företags medlemskap erbjuder du konsumenten en kostnadsfri garanti på ditt jobb.

Till IN Garanti - installatör

Vad omfattar IN Garanti?

  • Garantin omfattar en ersättning eller åtgärder upp till maximalt ett prisbasbelopp* inklusive moms.

  • Ett annat av Installatörsföretagens medlemsföretag ska åtgärda felet.

  • Utbetalning sker mot uppvisande av faktura från medlemmen som åtgärdat felet.

  • IN Garanti gäller inte om medlemsföretaget har försatts i konkurs.