Det här behöver du fundera på

Ta dig tid och fundera igenom ett antal frågor innan du fattar beslut om att investera i en solcellsanläggning. Det kommer du ha igen senare. Här får du tips på vad du bör reda ut som konsument, bostadsrättsförening eller företag.

Att fatta beslut om att investera i en solcellsanläggning kan kännas komplicerat. För att hjälpa dig har Installatörsföretagens experter delat upp beslutsprocessen i olika moment. Fundera igenom dessa olika steg så är du snart redo för nästa steg – att planera för din solcellsanläggning.

Innehåll Fundera

Bygglov

För vissa solcellsanläggningar krävs bygglov. Det här kan skilja sig åt mellan kommuner, olika typer av byggnader och varianter av solcellsanläggningar.

Läs mer här

Placering

Placeringen av din solcellsanläggning har stor betydelse för hur mycket solel som produceras. Den kan placeras både på tak och mark.

Läs mer här

Anläggningens storlek

Hur stor solcellsanläggning ska du installera? Här behöver du ta hänsyn till hur hög produktion du vill uppnå och platsen där solcellerna ska placeras.

Läs mer här

Finansiering

Det finns olika sätt som du som kund kan finansiera din solcellsanläggning på. Bland annat banklån men även hyra eller leasing förekommer.

Läs mer här

Fastighetsvärde

Statistik visar att installation av solceller kan höja värdet på din fastighet med motsvarande kostnaden för din investering - i genomsnitt.

Läs mer här