Fundera

Anläggningens storlek

Storleken på din solcellsanläggning påverkar din produktion. För att bilda dig en uppfattning om vilket behov din fastighet har behöver du veta en del om platsen de ska monteras på.

När du ska avgöra hur stor anläggning du vill ha behöver du bland annat ta hänsyn till hur hög produktion du vill uppnå och hur platsen ser ut där solcellerna ska placeras.

Några frågor som du behöver ta hänsyn till i detta läge

1. Storleken på solcellsanläggningen

Storleken på din solcellsanläggning bestäms bland annat utifrån tillgänglig yta, energianvändning och ekonomi.

2. Storleken på mark- eller takytan

Hur stor är mark- eller takytan på din planerade solcellsanläggning? Du kan läsa mer om mark- och takanläggning här.

3. Väderstreck

Vilket väderstreck riktas solcellsanläggningen mot? Detta påverkar hur många soltimmar din anläggning kommer få.

4. Skugga

Kommer solcellsanläggningen att skuggas av andra byggnader eller träd delar av dagen? Även detta har betydelse för vilken typ av solcellsanläggning du bör välja.

Ta hjälp av ett elinstallationsföretag för övriga detaljer: ett elinstallationsföretag kommer att kunna hjälpa dig vidare med fler detaljer när du ska planera din solcellsanläggning. Men redan innan du tar den kontakten så rekommenderar vi att du bildar dig en uppfattning om vilken solcellsanläggningsstorlek du vill ha med hjälp av punkterna ovan.