För dig som kund: Driva

Steg för steg-guide

Driva

Avveckling

Vill du av någon anledning inte ha kvar solcellsanläggningen så behöver den avvecklas. Eftersom nedmontering innebär ett elinstallationsarbete så krävs, precis som vid installationen, ett elinstallationsföretag för arbetet.

Om du vill avveckla din solcellsanläggning

  • Solceller kan inte stängas av. De producerar alltid el när de är belysta, vilket medför att det kan finnas risk för farlig spänning från solcellerna. Det kan även finnas laddade komponenter i växelriktaren som behöver laddas ur innan arbetet startar.

  • Elnätsföretaget ska informeras om att solcellsanläggningen kopplas bort från elnätet.

  • Återvinn solcellsanläggningens olika delar genom att lämna dessa på en återvinningscentral där du kan lämna elektroniskt avfall eller sälj dem vidare.

Du är nu klar med guiden

Vi besvarar gärna eventuella frågor