Mediearkiv

I press och media

Solceller kopplas till flera allvarliga bränder

Marcus Oscarsson

"De senaste fem åren har en brand i månaden i Sverige koppling till solceller. Det konstaterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har genomfört en kartläggning."

Läs mer på Marcusoscarsson.se

Branschsexperten varnar: Oseriösa aktörer

SVT Nyheter

"Intresset för solceller har vuxit explosionsartat. Men uppemot 80 000 solcellsanläggningar som monteras i år kan komma att ha brister och i värsta fall bli en brandfara."

Läs mer på SVT Nyheter

Tolv bränder i solcellsanläggningar varje år

Aftonbladet

"Åtta till tolv bränder kommer att inträffa i solcellsanläggningar i Sverige varje år, enligt siffror från danska DBI. Det är den vanligaste orsaken till olyckorna."

Läs mer på Aftonbladet >

Kartläggning visar problem i många solelsinstallationer

SVT Nyheter

"Samtidigt som det installeras allt mer solel på svenskarnas hustak finns det också brister i flera av installationerna. Det visar en kartläggning som forskningsinstitutet Rise har genomfört."

Läs mer på SVT Nyheter

Här är varningsflaggen på offerten

Sveriges Radio

"Ett sätt att upptäcka dem är att noga kontrollera kostnaderna på offerten, säger Cecilia Axelsson från branschorganisationen Installatörsföretagen."

Lyssna på inslaget här

Branschen: Solcellskunder har dålig koll – "Problematiskt"

Sveriges Radio

"Utöver att se till att det är ett seriöst företag som installerar solcellsanläggningen så har konsumenten vidare ansvar efter att installationen är klar".

Lyssna på inslaget här

Försäkringsbolaget: ”Brister i åtta av tio nya anläggningar”

SVT Nyheter

"I åtta av tio besiktigade solcellsanläggningar finns det någon form av brist, det visar en undersökning som Länsförsäkringar Kronoberg har gjort. Därför vill de att den som har fått en anläggning installerad på sitt hustak informerar sitt försäkringsbolag."

Läs mer på SVT Nyheter

Fel fokus vid bristande installationer

Elsäkerhetsverket

"Den senaste tidens rapportering om bristande elinstallationer inom framför allt solcellsanläggningar är oroande. Röster höjs som kräver besiktning av anläggningarna, men det är att rikta fokus åt fel håll menar Cecilia Axelsson, Installatörsföretagen."

Läs mer på Elsäkerhetsverket

Branschens vanligaste fel med solcellerna

Elinstallapodden

"En lyckad solcellsinstallation ställer krav både inom bygg och el. Men trots att branschen mognat är 4 av 5 besiktade solcellsinstallationer felaktigt utförda. Vanliga problemområden är kabelförläggning på tak, avsaknad av jordfelsbrytare och överspänningsskydd. "

Lyssna på inslaget här

Allt fler installerar solceller – här är riskerna

TV4 Play

"Enligt en prognos väntas drygt 100 000 anläggningar installeras bara i år. Men brister vid solcellsinstallationer kan innebära brandfara."

Se inslaget på TV4 Play