Planera

Välja rätt företag

Det finns många aktörer på marknaden. Men installation av en solcellsanläggning är ett så kallat elinstallationsarbete och ställer särskilda lagkrav. Det här måste du ha koll på.

Säkerställ alltid att företaget finns med i Elsäkerhetsverkets register över bolag som får installera elproduktionsanläggningar. Det kan du säkerställa via såväl tjänsten Hitta installatör som Elsäkerhetsverkets webbplats. Om du är konsument är den extra fördelen med att söka ut ditt bolag via Hitta Installatör att du får IN Garanti på köpet, samt den extra tryggheten som kommer med vetskapen om att bolaget har Installatörsföretagen i ryggen.

Kontrollera företaget

De här kraven måste företaget uppfylla

  • Det är ytterst viktigt att det företag som du anlitar för din solcellsinstallation är ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket för verksamhetstypen elproduktionsanläggningar.
  • Installation av en solcellsanläggning är ett så kallat elinstallationsarbete och enligt lag får den typen av arbeten enbart utföras av ett elinstallationsföretag.

Innan du tar kontakt med ett eller flera solcellsföretag för en offert så behöver du se till att företaget uppfyller kraven i punkterna ovan.

Så kan du säkerställa att kraven uppfylls

Hitta installatör

Genom tjänsten Hitta installatör kan du se om företaget är medlemmar hos bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen. Ett medlemskap hos Installatörsföretagen innebär att:

  • företaget är godkända av Elsäkerhetsverket och innehar de intyg som behövs för att kunna installera din anläggning.
  • att de kan lämna en garanti på utfört arbete genom IN Garanti.

Elsäkerhetsverket

På Elsäkerhetsverkets webbplats www.kollaelforetaget.se kan du kontrollera att företaget finns med i registret och att de mer specifikt är registrerade för Elproduktionsanläggningar.

Detta gäller även för eventuella underentreprenörer. Saknas företaget i Elsäkerhetsverkets register eller om de inte är registrerade för verksamhetstypen Elproduktionsanläggningar, ska du inte anlita dem.