Planera

En trygg affär

Att installera en solcellsansläggning är en stor affär för såväl hushåll, företag och bostadsrättsföreningar. Då är det bra att göra rätt från början och se till att du får garanti och rätt avtalsvillkor.

En försäkring på köpet för dig som konsument

När du som privatperson ska anlita ett företag för en installation behöver du veta att den blir fackmässigt utförd. Genom att välja en installatör som är medlem i Installatörsföretagen omfattas jobbet automatiskt av IN Garanti. Det gör att du kan känna dig trygg i att jobbet blir korrekt utfört. IN Garanti är kostnadsfritt och gäller för konsumenter som anlitar ett medlemsföretag från Installatörsföretagen – det ingår helt enkelt i köpet. Man kan säga att det är en slags försäkring som du kan nyttja om olyckan skulle vara framme.

Läs mer om IN Garanti på Installatörsföretagens webbplats www.ingaranti.se.

Få en tryggare affär genom att ha koll på villkoren

Det är inte helt enkelt att veta hur man ska navigera runt konsumentlagstiftningen. Därför har Installatörsföretagen tagit fram avtalsvillkor som möjliggör en affär som är anpassad för just konsumentlagstiftningen - Sol 23.

Sol 23 är avtalsvillkor som reglerar frågeställningar som ofta leder till tvister mellan elinstallationsföretag och konsument. Avtalsvillkoren borgar för att både du som konsument och elinstallationsföretaget gör en trygg affär där alla parter vet vad som gäller utan att egna villkor behöver tas fram. Avtalet kan tillämpas av elinstallationsföretag som är medlemmar i Installatörsföretagen.

Se alltid till att efterfråga SOL 23 Konsument när du anlitar ett elinstallationsföretag.