Installera

Vilken dokumentation ska finnas?

När du tar över och förvaltar din solcellsanläggning behöver den vara väl dokumenterad. Ju mer du känner till desto bättre, men följande måste du ha intyg och dokumentation på.

Det är viktigt att ha koll på alla papper under installationsprocessen. De är en värdehandling så att du senare kan bevisa att installationen utförts på ett korrekt sätt.

Innehåll i dokumentet

Efter utförd installation ska olika typer av dokument överlämnas till dig som kund. Dokumentationen ska särskilt visa:

 • Art och uppbyggnad av kretsar, som till exempel matningspunkter, antal ledare, ledararea och kabeltyp.

 • Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera apparater för brytning eller frånskiljning samt om deras placering.

Detaljerad information

Det är viktigt att såväl ritningar som dokument innehåller detaljerad information om:
 • kabeltyper och ledararea

 • kabellängder

 • egenskaper hos och typer av skyddsanordningar

 • skyddsanordningarnas märkström och/eller inställningar

 • förväntad kortslutningsström och skyddsanordningarnas brytförmåga

 • samtliga kontroller som genomförts under och efter installationsarbetet.

Observera! Informationen bör finnas för varje strömkrets i installationen.

Särskild dokumentation

Förutom dokumentation av solcellsanläggningens elektriska egenskaper, bör det även överlämnas särskild dokumentation så som:

 • ett översiktsschema över solcellsinstallationen

 • skötsel- och underhållsinstruktioner för växelriktare och solceller

 • en kopplingsinstruktion för solcellsinstallationen

 • ett installationsintyg av utförd installation

 • godkänd färdiganmälan.

Garantier

Genom att välja en installatör som omfattas av IN Garanti, kan du känna dig trygg i att jobbet blir rätt gjort. IN Garantin är kostnadsfri för konsumenter som anlitar ett medlemsföretag från Installatörsföretagen.
Läs mer om IN Garanti under sidan En trygg affär (Planera).