Fundera

Vad blir värdeökningen på din bostad?

Med små åtgärder kan du öka värdet på din bostad ordentligt. Att bostaden blir attraktivare ökar chansen till en framgångsrik försäljning. Att installera solceller kan bidra till att sänka elräkningen och samtidigt hjälpa samhället med den gröna omställningen. Det kan dessutom höja värdet på din fastighet.

Fastigheter som installerat solceller ökar i värde

En undersökning har gjorts på fastigheter som såldes mellan 2018 och 2022 av SBAB bank och bostadsajten Booli. Den visar att fastigheter som hade solceller installerade ökade i värde. Värdeökningen på fastigheterna var i genomsnitt 135 000 kr.

Den genomsnittliga investeringskostnaden för solcellsinstallationerna var 137 000 kr. Detta indikerar att även om det är en stor investering med lång intjänandeperiod så kan många husägare räkna hem investeringen omgående genom att försäljningspriset stiger med motsvarande summa. Därtill får man inte glömma sänkta energikostnader och minskad påverkan av effekttoppar.

Läs hela undersökningen på SBABs webbplats

Värdet ökar i snitt med 14 %

I en studie som genomfördes av Sveriges Lantbruksuniversitet SLU så parades 8 000 solcellsinstallationer ihop med 50 000 husförsäljningar under åren 2012 till 2018. I undersökningen inkluderades även parametrar som tomtarea, boarea, byggnadsår samt miljö- och socioekonomi i beräkningen. Resultatet på undersökningen visade att värdet på fastigheter som låtit installera solceller ökade med i snitt 14 procent.

Läs mer om studien på SLUs webbplats

Fundera-fasen är genomförd

Dags att börja planera