Installera

Uppfylls arbetsmiljökraven?

En trygg och säker arbetsmiljö är en självklarhet. Både för de montörer som ska sätta upp din solcellsanläggning och för dig som fastighetsägare.

Solceller ska vara en hållbar investering för miljön samtidigt som det ska vara en ekonomisk investering för dig som köpare. Men tyvärr sker det en del fusk med arbetsmiljön. Något som är extra viktigt att känna till för dig som kund handlar om felaktigt monterade paneler. De kan orsaka elolyckor och bränder. Därför är det viktigt att du ställer frågor till installatören så att det inte uppstår brister kring arbetsmiljö och säkerhet.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Vid en solcellsinstallation omfattas såväl installation som driftsättning av regler kring elsäkerhet. Det är viktigt att installationen genomförs på ett säkert sätt, annars kan du som fastighetsägare riskera att bli indragen i rättsprocesser. I värsta fall är också olyckan också ett faktum.

Som fastighetsägare är du ansvarig för arbetsmiljön på din fastighet. Ett ansvar som inte fullt ut går att avtala bort till sin entreprenör. Det är därför viktigt att den entreprenör du anlitar följer de lagar och regler som omfattar arbetet. Det är dock alltid elinstallationsföretaget som ansvarar för att de som installerar solcellsanläggningen kan arbeta säkert. Vid solcellsinstallationer hos dig som konsument är det elinstallationsföretaget som ansvarar för att det finns bland annat fallskydd på plats.

Kontrollfrågor att ställa till elinstallationsföretaget för att säkerställa en god arbetsmiljö

  • Hur arbetar ni med att undvika fallolyckor?
  • Vilka utbildningar har ni på företaget när det gäller monteringar av ställningar och fallskydd?
  • Använder ni lyftanordningar när ni ska lyfta upp solcellerna på taket?

Varningsflaggor

En låg kostnad på etablering eller arbetsmiljö är en varningssignal om att företaget inte är seriöst. Har du gått igenom det tidigare steget Planera så bör du vid det här laget ha kollat upp företaget så att detta inte ska kunna ske. Saknas exempelvis ställningar eller skyddsräcken när arbetet påbörjas ska du starkt ifrågasätta detta och även göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Frågor som du kan ställa till Installatören:
Räknas den här installationen som ett bygg- och anläggningsarbete? En solcellsinstallation är alltid detta, det innebär att det ska finnas en arbetsmiljöplan och en byggarbetsmiljösamordnare – både under projektering och genomförande.

Visste du att: Det finns flera arbetsmiljökrav som montering av solceller omfattas av. Men den allra vanligaste olycksorsaken är fallolyckor från tak. Därefter handlar det om att man tappar kontrollen över sina handverktyg. Eftersom solcellerna kan väga så mycket som 30 kg så finns det även en risk för fysisk överbelastning.