Planera

Vill du kunna sälja överskottsel?

Har du funderat igenom om du vill ansluta din solcellsanläggning till elnätet? Många som skaffar en solcellsanläggning vill kunna mata ut och sälja sin överskottsel. För att det ska vara möjligt behöver solcellsanläggningen var uppkopplad till elnätet. Skulle du vilja det så krv en föranmälan till ditt lokala elnätsföretag.

Tänk på det här när du vill koppla upp dig mot elnätet

Anmälan sköts av ditt elinstallationsföretag, men du som kund bör tänka på följande:

  • Ska solcellsinstallation anslutas till elnätet? Då måste en föranmälan göras till det nätföretag som äger ledningarna fram till din fastighet innan installationen påbörjas.
  • Se till att det elinstallationsföretag som du anlitar visar upp att de har fått föranmälan godkänd innan de påbörjar installationen av din solcellsanläggning.
  • Observera att handläggningstiden av en föranmälan kan vara lång, och att den därför måste lämnas in så snart affären mellan dig och elinstallationsföretaget är klar. Det kan också vara så att nätbolaget avslår föranmälan och då kan du inte installera en solcellsanläggning som producerar ut på nätet.

Planera-fasen är genomförd

Dags för installation